Årsplaner

I årsplanen kan du blant annet lese om våre samarbeidspartnere, vår visjon, plattform og vårt fokus. Du finner også Tommelitens profil, du kan lese fagplanen og så er det tabeller med årskalender for barna, foreldresamarbeidet og personalet.